İSTANBUL PSİKODRAMA DERNEĞİ

Arşalyus KAYIR

Prof. Dr.

Barış TOK

Psk.

Behice BORAN

Psk.

Berna TUNAK 

Psk.

Beyhan COŞKUN

Uzm. Psk

Burak  İSMANUR

Uzm. Psk.

Ejder A. YILDIRIM

Prof. Dr.

Fürüzan  YAZICI

Psikodramatist

Gül ŞENDİL

Prof. Dr. MİSEM Başkanı

Hülya DENİZ

Uzm. Dr.

İnanç SÜMBÜLOGLU

Uzm. Kl. Psk.

Mehmet C. GER

Psk. Dr.

Nalan ÖZÇETE

Psk.

Nazmiye ATALAN

Uzm. Psikodramatist.

Nevin ERACAR

Yrd. Doç. Dr.

Nevzat U. MUHTAR

Psk.

Öğet ÖKTEM

Prof. Dr.

Zühal YERLİKAYA

Psk.

YARDIMCI EĞİTİCİLER

Ece BiŞiRiR

Uzm. Psk.

Selda HÜSEYİNOĞLU

Uzm. Psk.  -İstanbul Sekreterya