Fürüzan  YAZICI

Psikodramatist

Psikodrama Eğiticilik Aşaması        (Eğitici/ Yardımcı Eğitici) Eğitmen

Psikodrama Eğitimi ( Tüm aşamalar tarihler ve eğiticiler ile birlikte yazılacaktır )

Eğitime Başlama: 1984

Psikodrama Asistanlığı: 1991

Psikodrama Terapötü  (psikodramatist)  Diploması 1977  

Psikodrama Tezi :Kronik Şizofrenlerde Sosyometrık Çalışma

Eğitmenler :Dr.Abdülkadir Özbek, Dr. Haluk Özbay, (çok kısa bir süre Ülgen Özyayuz ve SHU Sevil Atauz)

Dış Ülkelerden :Dr.G.Leutz, W.Gestenberg,  G.Zigler, J.Burmeister, M.Gassou ..Ve diğer hocalar

Jung Psikolojisine göre Psikodrama Eğitimi: Helmut Barz Enstitüsü

Eğitmenler: Lothar  Janssen ve Elbeth  Miasko

280 Birim Tarih Mart 2004

Yardımcı yönetici olduğu grup :  1991 den sonra,Dr.Abdülkadir Özbek Enstitüsü’ nün ilk psikodrama asistanları olarak, Dr.Abdükadir Özbek Hocanın başlattığı gruplarda,  dönüşümlü olarak yardımcı yönetici, yönetici ve son olarak Gül Şendil’in grubunda yardımcı eğitmen olarak beraber çalışılmıştır

Kendi yönettiği grup:  Sözü edilen 1991 senesinden den sonra 1992 , 1993 senelerinde oluşturulan gruplarda da ayrılmalar ve birleşmeler olmuştur.. Bu birleşen gruplarda,   diğer gruplar ile birleşen grupların temel aşamasında, ve tüm aşamalarında birlikte olduğu gruplarda yöneticilik yapmıştır..

Yönettiği Tez/ler : Yukarda sözü edilen eğitim gruplarında ,sınava girme  hakkı kazanan ve kendisini danışman olarak seçen grup üyelerinin tezlerini yönetmiştir

Psikodrama ile İlgili Yayınlar: Kronik Şizofrenlerde Psikodrama  temalı  yayınlar.

Psikodrama ile İlgili Diğer Çalışmalar: İstanbul Pskodrama  Günlerinde, temaya göre gruplar, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları  Hastanesinde ‘Psikotik Hastalar ile Psikodrama ‘’ grupları  ve ayni hastanede çalışan  hemşireler ile  ‘ Yaşantı Grupları’ oluşturulmuştur.
Share:

Psikodramatist