BAŞVURU KOŞULLARI

BAŞVURU KOŞULLARI

Psikodrama eğitimine, hekim, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, sosyal çalışmacı ve hemşire katılabilir.

Kabul ettiğimiz lisans programları dışında bir lisans programından mezun olan kişilerin eğitime başvurmaları durumunda, adayın psikoloji/PDR/hemşirelik alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olması ölçütü aranır.

Eğitim; Hazırlık, Temel ve İleri aşamalar olmak üzere üç aşamalıdır.

Eğitim başvuruları, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılır. Başvuru formları, başvuruyu yapan kişinin seçtiği ilin bölge koordinatörüne gönderilir.

İl koordinatörleri başvuruları o ilin Eğiticiler Kuruluna sunar.

Eğiticiler Kurulu’nun başvuruları kabul etmesi durumunda başvuranların isimleri, o yıl açılacak eğitim grubu listesine eklenir.

Uygun olanlara grup yeter sayısına ulaşıldığında yönetici ve yardımcı yönetici tarafından ön görüşmeye davet edileceğini bildirilir. İhtilaflı durumlarda il eğiticileri ile görüşülür. Yeter sayıya ulaşınca belirlenen yöneticilere liste verilir.

Yapılandırılmış görüşme ardından uygun bulunan aday grup üyesi olarak davet edilir. Eğitimi yürütecek olan eğiticiler üyelerle bağlantı kurarak çalışma günleri, yeri ve koşulları hakkında üyeleri bilgilendirirler. Psikodramatist belgesinin kazanılması ile tamamlanan üç aşamalı eğitim süreci, en az dört yıl en çok sekiz yılda tamamlanır.

Eğitimler her yılın Ekim-Haziran ayları arasında sürer.

EĞİTİMLERİMİZE BAŞVURMAK İÇİN

Size uygun olan formu doldurun.