OKUMA LİSTESİ

EĞİTİCİLERİMİZ TARAFINDAN YAZILAN ve ÇEVRİLEN ESERLER

• Aktaş, A. M. (2001). Küçük gruplar dinamikleri ve süreci. Ankara: Mustafa Kitabevi.
• Ancelin, A. S. (1995). Psikodrama:Yöntemlerin bir özet sunumu. (A. Özbek, Çev.). Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 4. Ankara: Varan Matbaası.
• Jung, C. G. (2007). İnsan ve sembolleri. (A. N. Babaoğlu, Çev.).İstanbul: Okuyan-us.
• Babaoğlu, A. N. (1998). Tanı ve terapide imgesel görüntü yaşantısı. İstanbul Psikoterapi ve Grup Terapileri Derneği Yayını: 1.
• Babaoğlu, A. N. (2006). Psikoterapiler: Eğitim ve süpervizyonlar. İstanbul: Morpa.
• Baim, C., Burmeister, J. & Maciel, M. (2013). Psikodrama: Kuram ve uygulamadaki gelişmeler. (İ. Doğaner, Çev.). Ankara: Nobel Akademik yayıncılık.
• Blatner, H. A. (1993). Psikodrama ile iletişim dünyamıza adımlar (G. Akçay, F. Aksoy, S. Azizoğlu, S. Erdal, G.N. Ergin, H. Kumbasar, A. Oral, S. Taylan, T. Yücat ve H.A. Yücel, Çev.). Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 3. Ankara: Ertem Basın Yayın Ltd. Şti.
• Bulut, I. & Kumbasar, H. (Yayına hazırlayanlar). (1998). Uluslar arası grup psikoterapileri kongre kitabı. Ankara: Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği.
• Ceyhun, B. (1998). Grup psikoterapilerine giriş. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 6. Ankara: Mediko Graphics.
• Çevik, A., Ceyhun, B., Gürcan, F. (yayına hazırlayanlar) (1988). Grup psikoterapileri: 1984-1987 Kongre ve sempozyum bildirileri[Kongre kitabı]. Ankara: Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği.
• Franzke, F. (2001). Psikoterapide masallar. (İ.Doğaner, Çev. Ed.). İzmir: Anka Kitabevi.
• Doğaner, İ. (2000). Deprem protagonistleri. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 8. İzmir: Atadost Matbaası.
• Doğaner, İ. (2003). Köstek mi destek mi? Yakın ilişkiler, iç ve dış dünyalar. İzmir: Atadost Yayınları: Ondokuz
• Doğaner, İ. (2010) Bir ruh gezgininin serüvenleri.İzmir: Duvar Yayınları.
• Dökmen, Ü. (1995). Sosyometri ve psikodrama. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
• Fontaine, P. (2013). Avrupa gözüyle psikodrama eğitimi. (2007). (Doğaner, İ., Çev. Ed.). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
• Holmes, P., Karp, M. & Watson, M. (2013). Moreno’dan bu yana (N. Muhtar Uçtum, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik yayıncılık.
• Freud, S. (2001). Düşlerin yorumu I ve II. (E. Kapkın, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.
• Karp, M., Holmes, P. & Tauvon, K.B. (2013). Psikodrama rehberi. (N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
• Kellermann, P.F.& Hudgins, M.K. (2013). Travmadan sağ kalanlarla psikodrama: Acıyı eyleme dökmek.(S. Ünal, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
• Kellermann, P.F. (2013). Psikodramaya derinlemesine bakış.(B, Gökler, I, Gökler Danışman, A, Mavili Aktaş, Çev.ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
• Kırlangıç Şimşek, B. (2012). Yaratıcılık özgürlüktür. Ankara: Nobel Akademik yayıncılık.
• Moreno, J. J. (2001). İçimizdeki müziği eylemek: Müzik terapisi ve psikodrama. (İ. Doğaner, Çev. Ed.). İzmir: Atadost Yayınları.
• Moreno, Z., Dag Bolmkvist, L.& Rützel, T. (2013). Psikodrama: Artı gerçeklik ve iyileştirme sanatı(B. Şimşek, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
• Schützenberger, A. A. (1995). Psikodrama: Yöntemlerin bir özet sunumu. (A. Özbek, Çev.). (I., Bulut, A, Mavili Aktaş ve H., Kumbasar, Yayına Hazırlayanlar). Ankara: Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları.
• Schützenberger, A.A. (2011). Soysendromu: Kuşakaşan terapi ve soyağacındaki gizli bağlantılar. (İ. Doğaner, Çev.). İzmir: Duvar Yayınları Onüç.
• Şimşek, B. K. (2004). Selvinin dalları. İstanbul: Galata Yayınları.
• Şimşek, B, K. (2010) Üstün Dökmen’le nehirde psikodrama sandalıyla yolculuk. Ankara: İzgören Yayınevi.
• Doğaner İ. Gilgameş-Enkidu yas modeli: Psikodramatik Yas Çalışması/ Ben-Sen: Psikodramanın ahlak felsefesi, Duvar Yayıncılık, 2018, İzmir.

ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ

• Andreasen, N.C. (2009). Yaratıcı beyin. (K. Güney, Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
• Altınay, D. (1998). 400 Isınma oyunu ve yardımcı teknik, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
• Altınay, D. (2001, 2011). Sahnede Yaratıcılık. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
• Altınay, D. (2004). Psikodramada seçme konular (Derleme). İstanbul: Aura Kitapları.
• Altınay, D. (2008). Çocuk psikodraması, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
• Altınay, D. (2010) Psikodramada çağdaş yaklaşımlar, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
• Altınay, D. (2011). Dışa yansıyan iç dünya: Nesne ilişkileri kuramı ve psikodrama. İstanbul: Sistem Yayıncılık
• Arkonaç, S. (1993). Grup İlişkileri. İstanbul: Alfa Basım, Yayım, Dağıtım.
• Bentley, T. (1999). Yaratıcılık. (O. Yıldırım, Çev.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
• Blatner, H. A. (2002). Psikodramanın temelleri.(G. Şen, Çev.).İstanbul: Sistem Yayıncılık.
• Csikszentmihaly, M. (2005). Akış(E. Köroğlu, Yayın Danışmanı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
• Combs, A. & Holland, M. (1998). Eşzamanlılık: Bilim, mit ve kozmik şakacı. (C. Kurdoğlu, Çev.). İstanbul: Ruh ve Madde Yayıncılık.
• Çam, O, Bilge A, Keskin, G. (2010). Gidenler ve Geride Kalanlar:İnsan yavrusu ve ölüm yarasını sarmak. İzmir: Dilan Matbaası.
• Fromm, E. (1997). Rüyalar, masallar, mitoslar. Bütün eserleri. (6. Basım). (A.Arıtan ve K. H. Ökten, Çev.). İstanbul: Arıtan Yayınları.
• Habip, B (2002) Bensiz Biz Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi,İthaki Yayınları, İstanbul
• Holmes, (2010). Dışa yansıyan iç dünya. (D. Altınay, Çev. Ed.) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
• Huizinga, (2010). Homo Ludens: Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme.(4. Basım) (M.A. Kılıçbay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
• Jung, C. G. (2004). Eşzamanlılık. (L. Özşar, Çev.). İstanbul: Biblos Yayınları.
• Kingma, D. R. (2000). Tükenmiş ilişkiler gerekli ayrılıklar. (E. Demir, Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
• Klein, M. (2008). Haset ve şükran.(2. Basım). (Y. Erten, O. Koçak, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
• Külebi, A. (1986). Grup dinamiğinde insan davranışı. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.
• Laborit, H. (1996). Yaratıcı insan. (B. Onaran, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.
• Lerner, H. (1996) .Öfke dansı. (S. Gül, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
• May, R ( 1992). Yaratma Cesareti. (Oysal, Çev.) İstanbul, Metis Yayınları
• Moreno, J. J. (1963). Sosyometrinin temelleri. (N. Ş. Kösemihal, Çev.). İstanbul: İstanbul Matbaası.
• Öztürk, M. O. (2004). Ruh sağlığı ve bozuklukları. (10. Basım). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
• Peck, M. S. (1999). Az seçilen yol. (R. Özer, Çev.). İstanbul: Akaşa Yayınları.
• Rogers, C. R. (1994). Etkileşim grupları. (H. Erbil, Çev.). Ankara:Ekin Yayınları.
• Stor, A. (1992). Yaratma dürtüsü. (İ. Babacan, Çev.). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık.
• Volkan, V. & Ast, G. (1998). Bilinçdışında kardeşler ve psikopatoloji. (B. Ceyhun ve G. Ceyhun, Çev.). Ankara: Novartis.
• Winnicot, D. W. (2010). Oyun ve gerçeklik.(3. Basım). (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
• Yalom, I. D. (1992). Grup psikoterapsinin teori ve pratiği. (A.Tangör, ve Ö. Karaçam, Çev.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
• Yalom, I.D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. Hisli Şahin, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
• Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

EĞİTİMLERİMİZE BAŞVURMAK İÇİN

Size uygun olan formu doldurun.