ANKA GRUP PSİKOTERAPİLERİ VE PSİKODRAMA DERNEĞİ

Aliye  MAVİLİ

…1 …2

Eda Ü.SAĞDIÇ

… –Adana Sekreterya

Gözde Ö. DANIŞ

… –Anka Sekreterya

Hande K.ÜÇER

Özden ÜNERİ

Prof. Dr.

Özlem U. AKARKEN

Psk.

Tuğba GÖRGÜNOĞLU

YARDIMCI EĞİTİCİLER

Kamuran ÖZDEMİR

Yardımcı Eğitici

Nilgün ATAY

Yardımcı Eğitici