Gül ŞENDİL

Prof. Dr.

Psikodrama Eğitimi

1991-1992   Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü: Hazırlık eğitimi (Grup Yöneticileri: Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Doç. Dr. Haluk Özbay, Uzm. Psk. Aysel Özlü).

1992-1997   Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü: Temel aşama eğitimi.

Grup Yöneticiler: Uzm. Psk. Aysel Özlü, Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı)

1997-2002   Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü: İleri aşama eğitimi

Grup Yöneticiler: Uzm. Psk. Aysel Özlü, Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı)

Psikodrama Tezi: Şendil, G. (2006). Psikodramanın, benlik imgesi ve öz yeterlik gelişimi üzerindeki etkisi (Danışman: Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı)

Yardımcı yönetici olduğu grup:

2003- 2007 Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı’nın yönettiği grupta yardımcı yöneticilik

(Hazırlık aşaması: 1 Mart 2003-11 Mayıs 2003; Temel Aşama: 7 Haziran 2003- 26 Haziran 2005; İleri Aşama: 1 Ekim 2005- 12 Kasım 2007)

Kendi yönettiği eğitim grubu:

2008-2015 Eğitim grubunda yöneticilik (Yardımcı yöneticiler: Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı ve Dr. Can Ger)

(Hazırlık Aşaması: 30.11.2008-29.03.2009; Temel Aşama: 26.04.2009-

19.06.2011; İleri Aşama: 16.09.2011-haziran 2015).

Yönettiği Tez/ler: Ger, M. C. (2009). Zorunlu Tedavi Gören Şizofrenik Bozukluk Tanılı Olgularda Psikodrama Süreci. Abdülkadir Özbek Enstitüsü, İstanbul.

Üstüay, K. (2014). Otantiklik ve psikodrama. Abdülkadir Özbek Enstitüsü, İstanbul.

Tüccar, L. (2015). Bağlanma güvenliğinin psikodrama ile çalışılması. Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Yürüttüğü Psikodrama Grupları:

1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı;  İst. Üni. Ed. Fak. Psikoloji Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama Servisi'nde (Pembe Ev) bir grup psikoloji öğrencisiyle 10 oturumluk "psikodrama" çalışması yapmıştır.13 Eylül 1999 - 06 Şubat 2000

  17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin ardından, depremi yaşamış olan insanlara, depremin psikolojik etkilerini hafifletmeye yönelik psikolojik yardım götürmek amacıyla hazırlanan ve tarihleri arasında uygulanan projenin oluşturulması ve yürütülmesi. Bu projede depremzede çocuk, genç ve yetişkinlerle psikodrama yapmıştır.

14 Aralık 2001   Eğitim Gönüllüleri Küçük Armutlu-Mehmet Betil Öğrenim Birimi’ nde gönüllü olarak çocuklarla çalışan altı gönüllüye kendi talepleri üzerine), psikodrama tekniklerini kullanarak, haftada bir gün ve yaklaşık 2,5 ay süren süpervizyon ve destek çalışmaları yapmıştır.

6,13,27 Mayıs, 3 Haziran 2002   Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlemiş olduğu, psikologların hizmet içi eğitiminde, “0-6 yaş çocuklarda zihinsel ve psikososyal gelişim” konusunda yuvalarda çalışan psikologlara yönelik hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim vermiştir. Psikodrama tekniklerinden yararlanarak yaptığı uygulamalı eğitim, 4 gün ikişer saat (toplam 8 saat) sürmüştür.

30 Ocak 2007   Kızılay tarafından düzenlenen Kızılay Gençlik Kamplarında Liderlik Eğitimi programı çerçevesinde, kamp liderlerine yönelik “ 11-17 yaş Çocuklarının Psikolojileri ve Gelişimleri” konulu yaklaşık üç buçuk saat süren bir eğitim çalışması yapmıştır. Bu eğitimde psikodrama tekniklerinden yararlanmıştır.

05 Ekim 2010-31 Mayıs 2011 Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Polikliniğinde annelere yönelik haftada bir gün üç saat süren ve 7 ay devam eden psikodrama grubu yönetmiştir.

22-23-26-27 Eylül 2011   İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan dört Kreş ve Gündüz Bakımevinin (Avcılar, Çapa, Cerrahpaşa ve Beyazıt Kampüslerinde bulunan) 40 öğretmen ve 34 yardımcı personeli; toplam 74 çalışanının yaşadıkları sorunları anlamaya yönelik dört tam gün süren psikodrama grupları yürütmek.

12 Ocak 2012- 14 Nisan 2012    Özel Pembe Panter Anaokulu’ nun ailelerine çocuk eğitimi konusunda rehberlik talebi üzerine bir proje hazırlamış ve uygulamıştır. “Anne Babanın Çocuklarını Eğitmeye Yönelik Psikodrama Grup Çalışması”, ayda bir gün olmak üzere 5 günlük bir çalışmayı kapsamıştır.

14 -21 Nisan 2012   İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde çalışan 37 öğretmene hizmet içi eğitim kapsamında psikodrama tekniklerinden yararlanılarak iki tam gün süren grup çalışması yapmak.

18, 20, 22, 26 ve 27 Mayıs 2012   İstanbul Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan tüm öğrenci işleri personeline (toplam 282 personel) yönelik hizmet içi eğitim kapsamında psikodrama tekniklerinden yararlanılarak yapılan bir günlük grup çalışmaları (her gün değişen personele) projesi.

8-9 Kasım 2014 8. İstanbul Psikodrama Günleri kapsamında “Umutsuzluktan Cesarete.” temalı iki günlük grup yönetimi

25 Mart 2015   Mersin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu tarafından düzenlenen“7, Psikoloji Günleri” kapsamında öğrencilere yönelik “Nasıl algılarsam öyle yaşarım” temalı üç saatlik psikodrama grubu.

2-3 Aralık 2017   İstanbul 11. Psikodrama Günleri’nde “Güçlerimizi fark etmek” temalı iki günlük grup yönetimi (Yardımcı yönetici: Psk. İnanç Sümbüloğlu)

25-26 Ocak 2020 İstanbul Psikodrama Derneği tarafından düzenlenen “Derindeki Katmanlar” temalı 13. Psikodrama Günleri kapsamında “Ben ve Anadolu” konulu psikodrama grup  yönetimi.

Psikodrama ile İlgili Yayınlar:

Hakemli olmayan dergilerde yayınlar

Şendil, G. (2010). Psikodramanın kısa tanıtımı, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

            Dergisi2, 7-15.

Şendil, G. (2011). Özerklik gelişimi: Bebeklikten yetişkinliğe”, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Dergisi3, 37-42.

Psikodrama ile İlgili Diğer Çalışmalar

Psikodrama dersi

2011-2018 Eğitim Öğretim yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerine yönelik,  güz döneminde okutulmak üzere “Psikodrama” dersi vermek.

2018-2020 Eğitim Öğretim yılları arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerine Psikodrama Dersi vermek

Konferanslar/Paneller/Sunumlar)

Şendil, G. (2007). Psikodramanın Kısa Tanıtımı (Panelist). I. İstanbul Psikodrama Günleri.

Şendil, G. (2007). Psikodramanın, Benlik imgesi ve öz yeterlik gelişimi üzerindeki etkisi (Poster). I. İstanbul Psikodrama Günleri.

Şendil, G. (2008). Ergenlerle Psikodrama (Konferans). II. İstanbul Psikodrama Günleri.

Şendil, G. (2010). Özerklik gelişimi: Bebeklikten yetişkinliğe (Konferans). 4. İstanbul Psikodrama Günleri.

Şendil, G. (2012). Çocukluktan yetişkinliğe oyun (Konferans). 6. İstanbul Psikodrama Günleri

Şendil, G. (2012).   Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Derneği tarafından Uzmanla Buluşma başlığı altında düzenlenen konferanslar çerçevesinde “Çocuğun Evlilik Çatışmasını Algısı” konulu konferans.

Şendil, G. (2012). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının bilimsel etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlediği “XXV. Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapiler Sempozyumu” çerçevesinde düzenlenen “Çocuk ve Ergenlerde Psikodrama Uygulamaları” başlıklı panelde “Koruyucu ruh sağlığı açısından çocuk ve ergenler için psikodrama” başlıklı sözel sunum.

Şendil, G. (2012). İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen “Psikoloji Günleri” kapsamında “Toplumsal varlığımızı sürdürmede psikodramanın yeri ve önemi” başlıklı konferans.

Şendil, G. (2016). İstanbul Psikodrama Derneği tarafından düzenlenen Önce Eylem Vardı ,temalı “10. Psikodrama Günleri” kapsamında “Çocuğun Eylemi Oyun…... (Gelişime Etkileri)” konulu konferans.

  Şendil, G. (2017).     Çapa Çocuk Psikiyatrisi Seminerler Dizisi Kapsamında ‘Psikodrama’ konulu konferans.

Şendil, G. (2020). İstanbul Psikodrama Derneği tarafından düzenlenen “Derindeki Katmanlar” temalı 13. Psikodrama Günleri kapsamında “Üniversitede grup psikoterapisi ve psikodrama dersi nasıl olmakta? Deneyim paylaşımı” temalı panelde “Psikodrama dersi neleri içerir” konulu konuşma  
Share:

Prof. Dr.

MİSEM Başkanı