İnanç SÜMBÜLOGLU

Uzm. Kl. Psk.

 • 2006-2012 Temel Aşama -Eğitici: Doç. Dr. Ülgen Okyayuz
 • 2012-2014 İleri Aşama- Eğitici: Uzm. Psk.Firuzan Yazıcı-Prof. Dr. Gül Şendil-Doç. Dr. Can Ger
 • 2017 yılından bu yana Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü “Eğitici Grubu”nun üyesidir. Psikodrama Tezi
 • 2014-Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler Tiyatro Eğitiminde Psikodrama Kullanımı: Bir Oyuncunun Psikolojik Doğumu- Psikodramanın Oyuncuların Duyguları Yönetme Becerileri Üzerindeki Etkisi, İstanbul Yardımcı yönetici olduğu grup
 • 2017-Devam ediyor Doç. Dr. Can Ger’in terapistliğini yaptığı eğitim grubu. Psikodrama Yöneticisi Olarak Yürütülen Etkinlikler
 • Teledrama Projesi, Kahveni ve Kendini Al da Gel Programı: Yardım Edene Yardım Projesi, 2020, Çevrimiçi ortam
 • 13. İstanbul Psikodrama Günleri, Derinin Altındaki Katmanlar Atölye Çalışması,2020
 • 44. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Atölye Çalışması, Toprak Bedenim: Hareket ve Dansla Bedenimi İşliyorum,2019, Bergama-İzmir
 • 12. İstanbul Psikodrama Günleri, Bütünleşme Yolunda Bedenim, Zihnim ve Ben Grup Çalışması,2018
 • 11. İstanbul Psikodrama Günleri, Grup Çalışması, Gül Şendil, Yardımcı terapist, 2017,İstanbul
 • 42. Grup Psikoterapileri Kongresi, Grup Çalışması, Arşaluys Kayır, Yardımcı terapist, 2017, İzmir Grup Psikoterapileri Odaklı Diğer Çalışmalar
 • İyileştiren Oyunlar Projesi: Covid 19 Döneminde Toplum Ruh Sağlığını Korumaya Yönelik Grup Çalışmaları Projesi, Bir İZ Derneği, 2020, Çevrimiçi ortam
 • Empati Odaklı Grup Çalışmaları, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3, 2020,Çevrimiçi ortam
 • Kızılay Toplum Merkezi Çalışanlarının Öz Bakım Becerilerinin Güçlendirilmesine Yönelik Grup Çalışmaları, 2020,Çevrimiçi ortam
 • Teledrama Projesi, Kahveni ve Kendini Al da Gel Programı: Yardım Edene Yardım Projesi, 2020, Çevrimiçi ortam
 • Reach Projesi: Suriyeli Gençlerin Sağlığa Erişimi Projesi Fotoses Grupları Yöneticisi, Columbia Üniversitesi,2020,İstanbul
 • Çocuk ve Ergenlerle Grup Psikoterapileri Eğitimleri, DSV&Oyun Terapileri Derneği,2020,Gaziantep
 • Psikososyal Çalışmacılara Yönelik Geliştirilmiş Grup Psikoterapileri Eğitimleri ve Süpervizyon, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği&Bir İZ Derneği,2019-2020,İstanbul
 • Şimdi ve Burada -Grup Odaklı İletişim Dersi, İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 1,2019-2020,İstanbul
 • MüşterekProje Mülteciler ile Çalışan Kişilerin İyilik Halinin Geliştirilmesine Yönelik Grup Terapileri Programın Geliştirilmesi ve Yürütücülüğü, Bir İZ Derneği, Avrupa Birliği Projesi, 2019-2020, İstanbul
 • Abdi İbrahim Çalışanları ile Sosyometrik Oyunlar ve Müşteri İlişkileri Projesi, Çember Hareketi, 2020,İstanbul
 • Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu Projesi-Ebeveyn Grup Çalışmaları İçerik Tasarımı, WISE Akademi,2017- 2019,İstanbul
 • Güvenle Beslen Programı: Suriyeli Annelerin Bebek Bakımı ve beslenmesine İlişkin Farkındalık Projesi Annelere Yönelik Grup Çalışmaları İçerik Danışmanı, Welthungerhilfe, 2019,Mardin
 • Afetlerde Psikolojik İlk Yardım-Öğretmen Eğitimleri, DASK, 2019,İstanbul
 • Çalışanlara Yönelik Ekip Oluşturma Odaklı Grup Çalışmaları, Mavi Hilal Vakfı ,2019,Kilis
 • Bir Öğretmen Bir Disiplin: Öğretmenlere Yönelik Farkındalık Atölyesi, Öğretmen Ağı, 2018,İstanbul
 • YanYana Projesi Suriyeli Çocukların İyilik Halinin Geliştirilmesine Yönelik Grup Terapileri Programının Geliştirilmesi ve Uygulayıcı Süpervizörlüğü, Bir İZ Derneği, Avrupa Birliği Projesi, 2017- 2019, İstanbul
 • Concern Worldwide Psikososyal Destek Eğitim Programlarının Grup Çalışmaları ile Güçlendirilmesi Projesi, Bir İZ Derneği, 2018, Gaziantep
 • Bayi Çalışanlarına Yönelik Geliştirilmiş Bireysel Farkındalık Grup Çalışmaları, Ford Gelişim Akademisi,2016-2018, İstanbul
 • Ekol Lojistik Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yeri Ortamı Projesi Çalışanlara Yönelik Grup Çalışmaları, Bir İZ Derneği,2017,İstanbul
 • Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi Projesi Grup Eğitimleri Kolaylaştırıcı, İstanbul&Koç&Acıbadem Tıp Fakültesi, 2017,İstanbul
 • Barışçıl İletişim: Suriyeli ve Türkiyeli Öğretmenlerin Kaynaştırılması Projesi, Öğretmen Akademisi Vakfı, 2017,Hatay
 • Etiketsiz Eğitim Projesi Öğretmenlere Yönelik Farkındalık Odaklı Grup Çalışmaları , Öğretmen Akademisi Vakfı, 2015,İstanbul
 • Eğitimde Geniş Açı Projesi, Öğretmen&Öğrenci Kişisel Gelişim Grup Çalışması, Bir İZ Derneği, 2013- 2016,Samsun
 • Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Doğaçlama Dersleri, Psikodrama Uygulayıcısı,2013- 2015,İstanbul
 • Bil’im Projesi Yenilikçi Okul Projesi, Öğretmen&Öğrenci Kişisel Gelişim Grup Çalışmaları, Bir İZ Derneği, 2015-2016,İstanbul
 • Özgürlüğüm Projesi, Cezaevinde Çocukları ile Kalan Annelerin Güçlendirilmesi Projesi, TOÇEV&Bir İZ Derneği,2015, Bursa-Denizli-Eskişehir-Bursa-İzmit-İzmir-İstanbul
 • Geleceğim Güvende Projesi, Risk Altında Olan Gençlerle Çalışan Öğretmenlerin Grup Çalışmaları ile Güçlendirilmesi Projesi, Bir İZ Derneği, 2014,İstanbul
 • Güçlenen Genç Projesi, Öğretmenlere Yönelik Kişisel Gelişim Grup Çalışmaları, Bir İZ Derneği, 2013- 2014,Bingöl
 • Türk İsveç Kardeşliği Okulları Güçlendirme Projesi, Öğretmenlere Yönelik Yaşantı Grupları, Bir İZ Derneği, 2013-2014,İstanbul Yönettiği Tez/ler
Psikodrama ile İlgili Yayınlar
 • Using Logic Model with a Holistic Approach for the Evaluation of Working with Groups: a Case Study, Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 2020, Springer Yurtdışında Sunulan Sözlü – Poster Bildiriler:
 • IAGP Uluslararası Çevrimiçi Araştırma Sempozyumu, Kahveni de Al Gel Projesi Sonuçlarının Paylaşılması, 2020, Çevrimiçi ortam
 • Teledrama Konferansı, Eğitim Bilimleri için Psikodrama: İyilik Haline Duyarlı Okul Ortamı için Eylem Teknikleri, 2020, Çevrimiçi ortam
 • FEPTO Araştırma Kurulu İstanbul Toplantısı, Psikodrama Tekniklerini İş Hayatına Taşımak: Etkileşimsel Sahne ve Otomatik Zeka ile Raporlama, 2020, Türkiye
 • FEPTO Araştırma Kurulu Viyana Toplantısı, Psikodrama Enstitülerinin Kurumsal İzleme Değerlendirmesi İçin Metrikler, 2019, Avusturya
 • IAGP 2.Araştırma Kurulu Kongresi, Mantıksal Modelin Toplum Temelli Projelerin Değerlendirilmesi İçin Kullanılmasına Bir Örnek, 2019, Selanik
 • FEPTO Araştırma Kurulu Padua Toplantısı, Mantıksal Modelin Toplum Temelli Projelerin Değerlendirilmesi İçin Kullanılmasına Bir Örnek, 2019, İtalya
 • Yurtiçinde Sunulan Sözlü – Poster Bildiriler:
 • 11. İstanbul Psikodrama Günleri, Panel: Herkes İçin Ruh Sağlığı: Çalışan Destek Programları ve Etkileşimsel Sahne, 2-3 Aralık 2017,İstanbul
 • 9. İstanbul Psikodrama Günleri, Panel: Psikodrama Araştırmalarında İçerik Analizi: MAXQDA Programı
Kitap Bölümü
 • Çevrimiçi Ortamlarda Grup Psikoterapileri: Uygulamada Temel İlke ve Duyarlılıklar, Arşaluys Kayır, Gözde Özer, Hande Karakılıç Üçer, İnanç Sümbüloğlu, Özden Üneri, 2020, Epona Yayıncılık, Ankara
 • Değişen Dünyada Sosyodrama, 1.Bölüm Çeviri, Pazarlama Ekibi ile Sosyodrama, 2020, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayın Kurulu
 • Öğretmenler İçin Cep Kitapları Serisi Sınıf Oyunları, Dilara Köktürk Erden, İnanç Sümbüloğlu, 2016,Alethia Yayınevi, İstanbul
Psikodrama ile İlgili Diğer Çalışmalar
 • Enstitü genel sekretaryasında görev almaktadır.
 • Enstitü’nün Yayın Kurulu üyesidir.
 • İstanbul Psikodrama Derneği üyesidir.
 • FEPTO Araştırma Kurulu üyesidir.
 • Oyun Terapileri Derneği kurucu üye ve başkanıdır.
 • Bir İZ Derneği kurucu üye ve yönetim kurulu üyesidir.
 • IAGP üyesidir
Share:

Uzm. Kl. Psk.