YENİ BAŞLANGIÇLAR

YENİ BAŞLANGIÇLAR

DR. GÖZDE ÖZER DANIŞ-PSİKOLOG

Pskodrama nsanın en dernlern yne nsanla karşılaşınca anladığı br terap bçmdr. Uzun ve çok emek verlen eğtm sürec sonunda alınan “pskodramatst” ünvanıyla grup halkasına oturan pskodramatstler çn grup üyeler arasındak sürec zlemek ve lşkler ağında kolaylaştırıcı olmak farklı br deneymdr. Öte yandan üyelerde başlayan değşm, grup halkasındak herkes etklemektedr. Pskodramanın değşme olan katkısını görünür kılablecek en y yöntem, ARAŞTIRMADIR!

Günümüzde araştırmalarda çok zengn ver toplama stratej ve teknkler bulunmaktadır. İçnde bulunduğumuz yüzyılda araştırma paradgmaları değşmş, mutlak doğru ve kesn yargılar yern farklı algıları çeren çoklu gerçeklklere bırakmıştır. İlşklerde karşılıklı nedensellğ çeren, her şeyn brbryle lşkl olduğunu ve her sstemn kendne özgülüğünü ön plana çıkaran poztvzmn ötesndek yorumlayıcı paradigma pskodrama araştırmalarına oldukça uygundur.

Geleneğmz pskodramanın br sanat olduğunu söylerd ve ölçmey sanatla bağdaştıramamıştık. Araştırma merakımız durmamıştı ve lk adımlar atıldı; ÖLÇMEYE BAŞLADIK!

Şİmdİ se ölçmenn ötesndeyz. Karmaşık ve ç çe geçmş lşkler ncelemey çeren yorumlayıcı paradgmaya da grup halkasında br sandalye çekelm. Kendmz daha fazlasını blmektean alıkoymayalım.

Gelenekten geleceğe br köprü kurup, pskodramanın etkllğn araştırarak terap sanatımızı görünür kılmaya var mısınız?

EĞİTİMLERİMİZE BAŞVURMAK İÇİN

Size uygun olan formu doldurun.