Osman İ. ÖZDEL 

Prof. Dr.

Prof. Dr. Osman İ. Özdel 1966 Bergama doğumlu olup, Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Psikodrama eğitim sürecine 1997 yılında Dr. Emre Kapkın-Dr. Taner Güvenir’le hazırlık eğitimiyle başlamıştır.

Daha sonra 1998-2002 yılları arasında Dr. Emre Kapkın- Dr Meral Genç’le temel eğitimi,

2002-2005 yıllarında Dr Emre Kapkın-Dr. Meral Genç’le ileri aşama eğitimini tamamlamıştır.

Dr.Emre Kapkın’ın danışmanlığında “Psikodrama yoluyla bireyin kendisiyle karşılaşması” başlıklı teziyle 2005 yılında psikodrama terapisti ünvanını almıştır.

2006-2012 yılları arasında Prof. Dr. Nalan K. Oğuzhanoğlu ile birlikte koterapist olarak bir eğitim grubunun koterapistliğini temel ve ileri aşamalarında tamamlamıştır.

2013 yılında yeni bir grubun terapistliğini alarak temel aşamasını tamamlatmış ve halen ileri aşamasına devam etmektedir.

Prof. Dr. Osman Özdel Denizli psikodrama derneğinin kurucu üyesi olup, halen yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Yine Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünün sınav kurulu üyeliğini 2008-2016 yılları arası Prof. Dr. Nalan K. Oğuzhanoğlu ile birlikte yürütmüştür. Çok sayıda psikodrama tezine danışmanlık yapmış ve çok sayıda sınav jürisinde bulunmuştur.

“Anoreksiye Nervosa olgusuna psikodrama teknikleri ile yaklaşım” isimli posterle 2015 te Bergama kongresinde poster birinciliği ödülü almıştır.

Bunun dışında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış psikodrama alanında yapılmış çalışmaları bulunmaktadır.

Bir Anoreksiya Nervosa Olgusu ve Bu Olguya Farmakoterapi ile Birlikte Psikodrama Teknikleri ile Yaklaşım. Özdel O, Ateşci F, Oğuzhanoğlu NK. Türk Psikiyatri Dergisi, 2003, 14(2):153-159.

Yaşlılık, Huzurevi ve Yaşam Yolculukları: Bir Psikodrama Grup Çalışması. Oguzhanoğlu NK. Özdel O. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2):124-132, 2005.

Psychodrama with psoriasis patients: Stres and coping. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O, Ergin Ş, Kaçar N. Anatolian Journal of Psychiatry, 11:220-227, 2010.

Yine psikiyatri alanında farklı kongrelerde psikodrama grupları yönetmekte ve psikodramayla ilgili konferanslar vermektedir. Ayrıca Türkiye Psikiyatri Derneği Grup Psikoterapileri Çalışma Biriminin koordinatörlüğünü yürütmektedir.
Share:

Prof. Dr.