N.K. OĞUZHANOĞLU

Prof. Dr.

Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu 1957 yılında Simav-Kütahya’da doğdu.

1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini btirmiş, 1988 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur

Halen Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri AD da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Psikodrama eğitim sürecine 1986 yılında İzmir’de Dr. Abdülkadir Özbek’le hazırlık ve temel aşama eğitimine başlamıştır. 1990 yılında Elazığ Fırat Üniversitesinden izin sorunları nedeniyle eğitime bir süre ara vermek zorunda kalmıştır.

Daha sonra 1995-1999 yılları arasında Dr. Emre Kapkın- Dr Ayşen Baykara- Dr İnci Doğaner’le ileri aşama eğitimini tamamlamıştır.

2004 yılında Dr. Emre Kapkın’ın danışmanlığında “Huzurevinde kalan yaşlılarda psikodrama çalışması” başlıklı teziyle psikodrama terapisti ünvanını almıştır.

2000-2005 yılları arasında Dr. İnci Doğaner’in grup terapisti olduğu eğitim grubunun temel ve ileri aşamasını Dr. Leyla Gülseren ile birlikte koterapist olarak tamamlamıştır.

2006-2012 yılları arasında grup terapisti olarak ilk eğitim grubunun temel ve ileri aşamalarını tamamladı ve tüm öğrencileri psikodrama tezi yaparak süreci tamamlamıştır.

Halen bir eğitim grubunun ileri aşamasının, diğer bir grubun temel aşamasının eğiticiliğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu Denizli Psikodrama Derneği’nin kurucu üyelerinden olup, halen dernek başkanlığını sürdürmektedir.

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünün sınav kurulu başkanlığı görevini 2008-2016 yıllarında sınav kurulu üyesi Prof. Dr. Osman Özdel ile birlikte yürütmüştür. Çok sayıda psikodrama tez danışmanlığı ve sınav jüri üyeliği yapmıştır.

Psikodrama alanında yapılmış çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Kitap ve bölümleri: Oguzhanoglu NK (Çev. Ed), (Karp M, Holmes P, Tauvon KB Eds) Psikodrama Rehberi 2013-Ankara: Nobel Akademik yayıncılık

Oğuzhanoğlu NK (Ed), Deniz H, Gökengin B (Yard. Ed.ler). Psikodrama Terimleri Sözlüğü. 2016- Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Krall H, Fürst J, Fontaine P. Psikodramada Süpervizyon Psikoterapi ve Eğitimde Yaşantısal Öğrenme (Ger CM Çev. Ed.). (Hannes Krall & Jutta First)

Süpervizyon ve değerlendirme: Hedefler, uygulamalar ve yardımcı yönler  Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu ve Filiz Karadağ (çev.) 2016- Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler: Bir Anoreksiya Nervosa Olgusu ve Bu Olguya Farmakoterapi ile Birlikte Psikodrama Teknikleri ile Yaklaşım. Özdel O, Ateşci F, Oğuzhanoğlu NK. Türk Psikiyatri Dergisi, 2003, 14(2):153-159.

Yaşlılık, Huzurevi ve Yaşam Yolculukları: Bir Psikodrama Grup Çalışması. Oguzhanoğlu NK. Özdel O. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2):124-132, 2005.

Psychodrama with psoriasis patients: Stres and coping. Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Özdel O, Ergin Ş, Kaçar N. Anatolian Journal of Psychiatry, 11:220-227, 2010.

Oğuzhanoğlu NK, Sözeri GV, Karadağ F, Tümkaya S, Efe M, Kıroğlu Y. “Major depresyonda prefrontal korteks nörokimyasal metabolit düzeyleri ve psikodrama sağaltımının etkileri: bir 1HMRS çalışması” Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2):75-83, 2014

Kongrede sunulmuş panel bildirileri: Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Empati Becerisi, Aleksitimi, Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ile Sempatik Deri Yanıtı İlişkisine Psikodrama Grup Tedavisinin Etkileri (2014) Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Mustafa Bayraktutan (2015 Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde sunuldu)

Bergama Kongreleri ve İzmir Psikodrama Günleri’nde konferanslar vermiş, grup yönetmiştir.

Psikiyatri kongrelerinde psikodrama grupları yönetmiş ve psikodramayla ilgili konferanslar vermiştir.  
Share:

Prof. Dr.