Pınar U. ERAKAY

Uzm. Psk.

Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimi tamamladıktan sonra İzmir’de özel bir psikoteknik değerlendirme laboratuvarında psikolog olarak görev yapmaya başladım. Mezun olduktan bir yıl sonra yüksek lisansa başladım ve eş zamanlı görev yaptığım kurumda çalışmaya devam ettim.

İlk çalıştığım kurumdan ayrıldıktan sonra iki yıl özel bir kolejde okul psikoloğu olarak görev yaptım, ikinci kademe öğrencilerine ve velilerine rehberlik görevi üstlendim.

2011 yılında göreve başladığım İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde 2020 yılına kadar şiddete maruz kalan kadınlar öncelikli olmak üzere kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık görevi üstlendim. Bu süre zarfından bireysel danışmanlık, farkındalık arttırmaya yönelik grup çalışmaları ve son 3 yılda da psikodrama grupları yaptım. Ön yargı ve ayrımcılık, cinsiyet temelli şiddet ana çalışma konularım oldu. Son 3 yılda aynı zamanda merkezin sorumlusu olarak da görev yaptım.

2020 yılında Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığında görev yapmaya başladım ve Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevini üstlendim. Bu süre zarfında sağlık okuryazarlığının arttırılması ve değişen koşullarda sağlığın korunması konularında eğitimlerin planlanmasında görev aldım.

2021 yılı Ağustos ayı itibari ile kamu görevinden ayrıldım. Hali hazırda Domino Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışmalarımı yürütüyorum. 2019 yılından bu yana özel bir danışmanlık merkezinde bireysel danışmanlık ve yaşantı grupları yürütmekteyim.

2017 yılında Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Ensitütüsünde Psikodrama Eğitimi tamamladıktan sonra, enstitünün eğiticiler kadrosuna kabul edildim. 2017 yılında başlayan eğiticilik sürecimin yardımcı eğitici aşamasındayım ve Dr. Ayşe Meral Genç’in eğitim grubunda görev almaktayım. Monodrama ve yaşantısal teknikleri, EMDR’yi ağırlıklı olarak bireysel danışmanlık çalışmalarımda kullanmakta, farklı gruplarla psikodrama yöntemini kullanarak yaşantı grupları yürütmekteyim.

Üyesi olduğum sivil toplum kuruluşlarının çeşitli organizasyonlarında gönüllü görev almaktayım. Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet alt biriminde yürütülen çalışmalarda aktif görev alıyorum ve Şubat 2020’den bu yana aynı derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum.

Üyesi olduğum bir diğer dernek, İzmir Psikodrama Derneğindir ve Nisan 2022’den beri derneğin yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. EMDR Türkiye Derneğinin 2012’den beri üyesiyim. Mesleğe başladığım günden bu yana ulusal ve uluslararası pek çok kongre ve sempozyuma katıldım, bazılarında poster ve sözel bildirimlerim oldu.

Share:

Uzm. Psk.

-İzmir Sekreterya