Olcay ÇAM

Prof. Dr

1990-1990   Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü: Hazırlık eğitimi (Grup Yöneticileri: Cahide Aydın) 1991-   1995   Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü: Temel Aşama eğitimi. (Grup Yöneticileri: Abdülkadir Özbek, Cahide Aydın) 1995-1999   Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü: İleri aşama eğitimi Grup Yöneticiler: Abdülkadir Özbek, Ayşen Baykara, İnci Doğaner, Emre Kapkın Psikodrama Tezi Çam O. (2001). Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Becerisi Olarak Kendilerini Açmada         Psikodramanın Etkisi. Ankara. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü                                     (Danışman İnci Doğaner) Yardımcı yönetici olduğu grup 2005- 2008     Doç. Dr. İnci Doğaner’in yönettiği grupta yardımcı yöneticilik (Hazırlık aşaması: 2005; Temel Aşama: 2005-2006; İleri Aşama: 2006-2008) Kendi yönettiği grup 2009-2012 Yardımcı yönetici. Berna Gökengin) (Hazırlık Aşaması: 2009; Temel Aşama: 2009-2012; İleri Aşama:2012- 2016 İnci Doğaner’in grubuyla birleştirilerek, tamamlandı.) PSİKODRAMA DERSİ: Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Ve Doktora Programında 2000 yılından itibaren her yarıyılda seçmeli ders olarak açıp yürütmek. YAYINLARI  

  1. Çam O.(2016) The influence of psychodrama on promoting self-disclosure in groups of university students.Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie.Psychodrama.Emprical Research and Science 2 Springer VS. 2016.WİESBADEN.Pg:255-275. (DOI 10.1007/s11620-015-0309-6)

 

  1. Çam O. (2003) The influence of psychodrama on self-disclosure in a group of university students.The 15th International Congress of the International Association of Group Psychotherapy.’Crossroads of Culture:Where Groups Converge’Abstract Book,368, İstanbul, Turkey (Poster).

 

  1. Çam M.O. (2016) Psikodramanın Ruh Sağlığı ve hastalıkları/ Psikiyatri Hemşireliğindeki Yeri (The Significance Of Psychodrama in mental Health and Disorders/Psychiatric Nursing) Türkiye Klinikleri. J Psychiatr Nurs- Special Topics.2(3);39-45.

 

  1. Çam M.O. (2015) Çocuk ve Ergenlikteki Ruhsal Sorun ve Hastalıkların Tedavisinde Grup Psikoterapilerinin ve Psikodramanın Kullanımı. Türkiye Klinikleri. J Psychiatr Nurs- Special Topics.1(2);86-91. Basım Tarihi: 11.3.2016.

 

  1. Çam O. Engin E. (2015) Psikoterapi ve Hemşirelik. Türkiye Klinikleri. J Psychiatr Nurs-Special Topics 2015;1(1):87-94.

 

  1. Doğaner İ, Dilsiz A, Çam O.(2004) Some forbidden psychodramatic roles and their tansformation (from Turkey). 50th Anniversary International Association of Group Psychotherapy. 2th Regional Mediterranean Conference. 1-5 September 2004, Athnes.( Oral Presentation)

 

  1. Çam O, Engin E.(2011) Psikodrama ile farkındalığın artışı nasıl olmaktadır. 1.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.22-24 eylül 2011.İstanbul. Özet Kitabı. sf:84-87.

 

  1. Çam O. (2000) Hemşirelik Öğrencileriyle Yapılan Psikodrama Grup Terapisi,  I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir.

 

  1. Çam O. (1997) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama  Uygulamasının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi, 22. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi. 28-31 Mayıs 1997, Asklepion, Bergama.

 

  1. Çam O. (l997) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Grup Çalışması ile Girişkenlik Düzeyi İlişkilerinin İncelenmesi. 22. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi. 28-31 Mayıs 1997, Asklepion, Bergama.

 

  1. Çam-Kırlangıç M.O. (1996) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Grup Çalışması ile Girişkenlik Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.12(2);1-11.

 

 1. Çam O(1995) Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Psikodrama Uygulamasının Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.11(2);55-65.
Share:

Prof. Dr