Hadi SAĞIN

Dr.

Yardımcı Eğitici

Temel Bilgiler

Adı/Soyadı    HADİ SAĞIN

Doğum Yeri/ Tarihi  Kayseri/1962

Mesleği  HEKİM

Psikodrama Eğitimi

1999-2004 Eğitici: Nevin Eracar

2013-2016 Eğitici: İnci Doğaner

Psikodrama Tezi Bir Psikodrama Grup Sürecinin Niteliksel Veri Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi, 2016-İzmir, Danışman: Ayşe Altan

Yardımcı yönetici olduğu grup

2020 Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı çevrimiçi eğitim grubu

2018-2019    Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı yaşantı grubu.

2016-2019     Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı yaşantı grubu.

2015-2016      Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı yaşantı grubu.

2014-2016      Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı yaşantı grubu.

2013- 2014     Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı MS hastaları yaşantı grubu.

2013- 2014     Berna Gökengin’in yöneticiliğini yaptığı MS hasta yakınları yaşantı grubu.

Psikodrama Yöneticisi Olarak Yürütülen Etkinlikler

2016     Tez çalışma grubu

Yönettiği Tez/ler

-Psikodrama ile İlgili Yayınlar

  • Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Özen Önen Sertöz, Gülsüm Berna Gökengin, Hadi Sağın, Okan Gülbahar, Meltem Çiçeklioğlu Terapi Yöntemleri İçeren İletişim Becerileri Eğitimi ile Hastane Büro Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Azaltılabilir mi? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences March 2018;31(1):61-71 DOI: 10.5350/DAJPN2018310106Yurtdışında Sunulan Sözlü – Poster Bildiriler:

-Yurtiçinde Sunulan Sözlü – Poster Bildiriler:

    • Kuklamla Öykümü Anlatıyorum: Kukla Yapımı ve Oyunu Yoluyla Öyküsünü Anlatması. Hedeflenen Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Kısa bir Psikodrama Süreci. Poster Bildirisi. Berna G. GÖKENGİN  / Hadi SAĞIN / Habibe GÜNEŞ / Perihan ETİZ / Dünya POLAT / Yaşar ÇELİK / Yasemin ÖZ / Şükran YAVUZ / Demet ÇAVUŞOĞLU KIVRAKLAR. 41. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi, Bergama, 2016.

 

  • MS Hastaları ve Hasta Yakınları ile Bir Eş Zamanlı Psikodrama Süreci. Poster Bildirisi. Berna G. GÖKENGİN  / Hadi SAĞIN. 40. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi, Bergama, 2015.Kitap Bölümü

İnci Doğaner, Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Ayşe Altan, Hadi Sağın. Araştırma Kısım: 3, Psikodramatik Rol ve Dil Üzerinden Bir Kendilik Araştırma Modeli Araştırması. (İnci Doğaner) Psikodramatik Psikoterapide Değişim ve Dönüşümler, Bir Kendilik Gelişim Kuramı. Duvar Kitabevi, İzmir 2020.

Psikodrama ile İlgili Diğer Çalışmalar

İzmir Psikodrama Derneği saymanlığı.

Enstitü’nün Mali Kurulu ve İletişim Kurulu’nda çalışmaktadır.

Bergama Grup Psikoterapileri Kongresi ve İzmir Psikodrama Günleri düzenleme kurulu üyelikleri vardır.

40. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi’nin başkanıdır.

Share:

Dr.